Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

She nearly lost her own life attempting to save the c

She nearly lost her own life attempting to save the c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

She nearly lost her own life __________ attempting to save the child from drowning.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Ý kiến của bạn