Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

She was so happy when he got down on bended knee and po

She was so happy when he got down on bended knee and po

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

She was so happy when he got down on bended knee and popped the question.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thành ngữ

Giải chi tiết:

popped the question (v): cầu hôn

A. asked her to marry him (v): hỏi cô ấy cưới anh ấy

B. asked her out (v): hẹn hò cô ấy

C. asked her to be on date (v): mời cô ấy hẹn hò

D. asked her to give him some money (v): yêu cầu cô ấy đưa tiền cho anh ấy

=> popped the question = asked her to marry him

Tạm dịch: Cô ấy rất hạnh phúc khi anh ấy đã quì gối xuống và cầu hôn cô.

Chọn A.

Ý kiến của bạn