Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sleeping resting and to drink fruit juice are the best

Sleeping resting and to drink fruit juice are the best

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sleeping, resting, and to drink fruit juice are the best ways to cure for a cold.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cấu trúc song hành

Giải chi tiết:

Cấu trúc song hành: A and B (A, B cùng một dạng thức: danh từ, động từ, tính từ,…)

Trước “and” là những động từ dạng –ing => sau “and” cũng cần phải là V-ing.

Sửa: to drink => drinking

Tạm dịch: Ngủ, nghỉ ngơi và uống nước hoa quả là cách tốt nhất để chữa cảm lạnh.

Chọn B.

Ý kiến của bạn