Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Số amin chứa vòng benzen ứng với công thức phân tử C7</

Số amin chứa vòng benzen ứng với công thức phân tử C7</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số amin chứa vòng benzen ứng với công thức phân tử C7H9N là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C6H5CH2NH2 ; C6H5NHCH3

o,m,p-CH3-C6H4NH2

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn