Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Số amin thơm bậc một ứng với công thức phân tử C7

Số amin thơm bậc một ứng với công thức phân tử C7

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số amin thơm bậc một ứng với công thức phân tử C7H9N là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

    Có C6H5-CH2-NH2 và CH3 - C6H5 - NH2 với CH3 lần lượt ở 3 vị trí o,p,m

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn