Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số ancol đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C<sub>5</sub

Số ancol đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C<sub>5</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số ancol đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12O tác dụng với CuO đun nóng sinh ra andehit là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ancol + CuO(t0) tạo andehit => ancol bậc 1

CH3CH2CH2CH2CH2OH ; CH3CH2CH(CH3)CH2OH

(CH3)2CHCH2CH2OH ; (CH3)3CCH2OH

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn