Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Số ancol đồng phân cấu tạo của nhau có CTPT là C5

Số ancol đồng phân cấu tạo của nhau có CTPT là C5

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số ancol đồng phân cấu tạo của nhau có CTPT là C5H12O, tác dụng với CuO đun nóng sinh ra xeton là :  


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn