Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Số các chất thơm có cùng công thức phân tử C7H<su

Số các chất thơm có cùng công thức phân tử C7H<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số các chất thơm có cùng công thức phân tử C7H8O và đều tác dụng được với brom trong dd là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các đồng phân thơm có công thức phân tử C7H8O đều tác dụng được với dd Br2 gồm có: 3 đồng phân: o, m, p – crezol + 1 đồng phân metyl phenyl ete. Vậy có tất cả 4 đồng phân.         

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn