Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức C5H12

Số công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức C5H12

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức C5H12


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Viết các công thức cấu tạo từ mạch chính 5C, rồi giảm xuống mạch chính 4C, giảm xuống mạch chính 3C.

Giải chi tiết:

Vậy có 3 CTCT phù hợp với CTPT C5H12.

Đáp án C

Ý kiến của bạn