Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin v

Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

   Có các đipeptit: gly-gly, ala- ala, ala-gly, gly-ala

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn