Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sơ đồ bên dưới mô tả lưới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm

Sơ đồ bên dưới mô tả lưới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sơ đồ bên dưới mô tả lưới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm các loài sinh vật A, B, C, D, X, Y,Z.

 

Cho các kết luận sau về lưới thức ăn này:

(1) Nếu loài D bị loại ra khỏi quần xã thì loài A sẽ mất đi.

(2) Loài B tham gia vào 3 chuỗi thức ăn của quần xã.

(3) Loài X suy giảm số lượng sẽ khiến cho cạnh tranh giữa 3 loài B, C,D tăng lên.

Phương án trả lời đúng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1. sai - Nếu D bị loại ra khỏi quần xã thì A sẽ sử dụng thức ăn là loài C và B => A vẫn tồn tại

2. Đúng

3. Đúng – Nếu X giảm => Loài B sẽ tập trung vào ăn hai loài Y  và Z => tăng sự cạnh tranh giữa ba loài BCD

Đáp án  D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn