Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sơ đồ P: . ♀XX ×♂ XY  F1: 1♀XX × ♂XY minh họa cho cơ chế tế

Sơ đồ P: . ♀XX ×♂ XY  F1: 1♀XX × ♂XY minh họa cho cơ chế tế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sơ đồ P: . ♀XX ×♂ XY  F1: 1♀XX × ♂XY minh họa cho cơ chế tế bào học xác định giới tính bằng   NST của loài nào dưới đây


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ruồi giấm có cặp NST giới tính : XX là con cái; XY là con đực

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn