Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền hai bệnh ở người là

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền hai bệnh ở người là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền hai bệnh ở người là bệnh P và bệnh M. Alen A quy định không bị bệnh P trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh P; alen B quy định không bị bệnh M trội hoàn toàn so với alen b quy định bệnh M. Các gen này nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X.

Dựa vào phả hệ này, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

(1) Người số 1 mang alen a.                                                                            (2) Người số 5 có kiểu gen

(3) Có thể xác định được kiểu gen của 5 người trong số 8 người nói trên.

(4) Nếu cặp vợ chồng số 5, 6 sinh đứa con thứ 2 là con trai và không bị bệnh thì người số 5 có hoán vị gen.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

xét bệnh P:

người nam III.8 bị bệnh  có kiểu gen XaY

=> Người II,5 có kiểu gen XAXa

=> Cặp vợ chồng I.1 x I.2 có kiểu gen XAXa x XAY

Xét bệnh M :

Người nam II.2 mắc bệnh  con gái ông II.e có kiểu gen XBXb

Xét cả 2 cặp gen

I.1 x I.2 :             XA-XaB       x          XAbY

II.5                                   XAbXaB

Cặp vợ chồng II.5 x II.6 : XAbXaB x XABY

Họ sinh được con trai, không bị bệnh XABY  người con trai đã nhận NST XAB từ mẹ ó có hoán vị gen

Vậy cả 4 phát biểu đều đúng

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn