Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một

Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen quy định

Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất sinh hai người con gái đều không bị bệnh này của cặp vợ chồng III13 - III14


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

-     Xét cặp vợ chồng 3×4 :

Vợ chồng 3x4 bình thường, có người con số 9 bị bệnh

ð  Alen gây bênh là alen lặn

Mà người con bị bệnh là con gái, bố bình thường

ð  Gen nằm trên NST thường

        A bình thường >> a bị bệnh

Người con số 13 bình thường nhưng có mẹ bị bệnh =>  : Aa

Người số 14 có bố mẹ bình thường, có em trai bị bệnh → người 14 có dạng (1/3AA : 2/3Aa)

 Cặp vợ chồng 13x14 : Aa x (1/3AA : 2/3Aa)

+ Nếu mẹ có kiểu gen AA bố có kiểu gen Aa

       AA x Aa →1AA : 1 Aa

+ Nếu mẹ có kiểu gen Aa bố có kiểu gen Aa thì

Aa  × Aa →1AA : 2 Aa: 1 aa

Xác suất sinh hai người con bình thường là : 1/3 + 2/3 x (3/4 )2 = 1/3 + 3/8 = 17 /24

Xác suất sinh hai người con bình thường  và là con gái là : 17/24 x 1/2 x 1/2 = 17/96 = 17,36%

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn