Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số đồng phân amin bậc 1 của công thức C4H11<

Số đồng phân amin bậc 1 của công thức C4H11<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số đồng phân amin bậc 1 của công thức C4H11N là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các đồng phân amin bậc 1 của C4H11N là :

C – C – C – C – NH2

C – C – C(NH2) – C

C – C(CH3) – C – NH2

(CH3)3 – C – NH2

 Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn