Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4<

Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Công thức tính nhanh đồng phân amin bậc 1: 2( n – 2) = 22 = 4

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn