Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Số đồng phân cấu tạo của hidrocacbon có công thức phân tử C<

Số đồng phân cấu tạo của hidrocacbon có công thức phân tử C<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số đồng phân cấu tạo của hidrocacbon có công thức phân tử C5H10


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn