Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố có Z = 19, Z =

Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố có Z = 19, Z =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố có Z = 19, Z = 16 và Z = 18 lần lượt là:

            


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Z = 19 : 1s22s22p63s23p64s1

Z = 16 : 1s22s22p63s23p4

Z = 18 : 1s22s22p63s23p6

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn