Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số electron lớp ngoài cùng của Crom (Cr) có Z = 24 là: 

Số electron lớp ngoài cùng của Crom (Cr) có Z = 24 là: 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số electron lớp ngoài cùng của Crom (Cr) có Z = 24 là: 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Z = 24 : 1s22s22p63s23p63d54s1

=> A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn