Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số electron tối đa trên các phân lớp s p d f lần lượt l

Số electron tối đa trên các phân lớp s p d f lần lượt l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số electron tối đa trên các phân lớp s, p, d, f lần lượt là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết bài: Cấu tạo vỏ nguyên tử.

Giải chi tiết:

Phân lớp s có tối đa 2e.

Phân lớp p có tối đa 6e.

Phân lớp d có tối đa 10e.

Phân lớp f có tối đa 14e.

Đáp án C

Ý kiến của bạn