Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số electron tối đa trong lớp thứ nhất là:

Số electron tối đa trong lớp thứ nhất là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số electron tối đa trong lớp thứ nhất là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Lớp thứ nhất chỉ có 1 phân lớp là s => có tối đa 2 e

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn