Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số este có công thức phân tử là C3H6O<

Số este có công thức phân tử là C3H6O<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số este có công thức phân tử là C3H6O2  là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các đồng phân: CH3COOCH3; HCOOC2H5

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn