Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số giá trị nguyên của m để phương trình x3 – 3x<s

Số giá trị nguyên của m để phương trình x3 – 3x<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số giá trị nguyên của m để phương trình x3 – 3x2 + 4 – m = 0 có 3 nghiệm phân biệt là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn