Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số giao điểm của đồ thị hàm sốy = x^4 + 2x^2 với trục h

Số giao điểm của đồ thị hàm sốy = x^4 + 2x^2 với trục h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số giao điểm của đồ thị hàm số(y = {x^4} + 2{x^2}) với trục hoành là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Giải phương trình hoành độ giao điểm. Số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm chính là số giao điểm của hai đồ thị hàm số.

Giải chi tiết:

Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số (y = {x^4} + 2{x^2}) và trục hoành là nghiệm của phương trình:

({x^4} + 2{x^2} = 0 Leftrightarrow {x^2}left( {{x^2} + 2} right) = 0)( Leftrightarrow left[ begin{array}{l}{x^2} = 0\{x^2} + 2 = 0end{array} right. Leftrightarrow x = 0).

Vậy số giao điểm của đồ thị (y = {x^4} + 2{x^2}) với trục hoành là 1.

Chọn D.

Ý kiến của bạn