Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số hiđrocacbon là đồng phân cấu tạo của nhau, chứa vòng benz

Số hiđrocacbon là đồng phân cấu tạo của nhau, chứa vòng benz

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số hiđrocacbon là đồng phân cấu tạo của nhau, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C8H10 là 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Có 4 đồng phân : C6H5CH2CH3 ; o , m , p -CH3 – C6H4 – CH3

=>A

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn