Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số hợp chất hữu cơ đơn chức, có cùng công thức phân tử C<sub

Số hợp chất hữu cơ đơn chức, có cùng công thức phân tử C<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số hợp chất hữu cơ đơn chức, có cùng công thức phân tử C3H6O2 và đều tác dụng được với NaOH là 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

C3H6O2 có (pi + vòng) = 1

Mà chất này có thể phản ứng với NaOH => este hoặc axit

C2H5COOH ; HCOOC2H5 ; CH3COOCH3

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn