Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Số liên kết σ (xich ma) có trong mỗi phân tử: etilen; axetil

Số liên kết σ (xich ma) có trong mỗi phân tử: etilen; axetil

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số liên kết σ (xich ma) có trong mỗi phân tử: etilen; axetilen; buta-1,3-đien lần lượt là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

     

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn