Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số lớn nhất trong các số 6235 5325 6325 4235 là 6235 53

Số lớn nhất trong các số 6235 5325 6325 4235 là 6235 53

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số lớn nhất trong các số: 6,235; 5,325; 6,325; 4,235 là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Số lớn nhất trong các số: 6,235; 5,325; 6,325; 4,235 là:

Giải chi tiết:

Số lớn nhất trong các số: 6,235; 5,325; 6,325; 4,235 là:6,325.

Chọn C.

Ý kiến của bạn