Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số mol chất X bị đốt cháy + nH<sub>2</sub>O = nCO<sub>2</sub

Số mol chất X bị đốt cháy + nH<sub>2</sub>O = nCO<sub>2</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số mol chất X bị đốt cháy + nH2O = nCO2. Loại chất nào sau đây, khi bị đốt cháy hoàn toàn thu được kết quả  thỏa mãn điều kiện trên


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án : B

Ta có: nCO2 – nH2O = nX

=> X phải chứa 2( p + vòng )

=>Các chất thỏa mãn là : axit và andehit no 2 chức mạch hở

 

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn