Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số nguyên tử sắt có trong 280g sắt là:

Số nguyên tử sắt có trong 280g sắt là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số nguyên tử sắt có trong 280g sắt là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nFe = mFe : MFe = 280 : 56 = 5 mol

5mol nguyên tử sắt có : 5 . 6,02 . 1023= 30,1 . 1023  nguyên tử sắt

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn