Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số nhà 5 D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự

Số nhà 5 D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số nhà 5 D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn