Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

So sánh điểm giống và khác nhau giữa vương triều Hồi gi

So sánh điểm giống và khác nhau giữa vương triều Hồi gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

So sánh điểm giống và khác nhau giữa vương triều Hồi giáo Đài và Vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ thời kì phong kiến?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

So sánh.


Giải chi tiết:

1. Sự giống nhau

- Cả hai triều đại đều do đế quốc bên ngoài xâm chiếm và xây dựng

- Mâu thuẫn dân tộc và giai cấp hết sức gay gắt dẫn đến suy yếu và sụp đổ.

2. Sự khác nhau:

* Vương triều Hồi giáo Đê-li:

- Thời gian: thế kỉ XIII. Nguồn gốc : người Thổ Nhĩ Kì vào xâm lược Ấn Độ

- Chính sách:

+ Truyền bá và áp đặt đạo hồi.

+ Thực hiện chính sách kì thị dân tộc và tôn giáo, dành ưu tiên.

+ Thi hành nhiều chính sách áp bức bóc lột tàn bạo:cướp ruộng đất.

* Vương triều Mô-gôn:

- Thời gian: đầu thế kỉ XVI. Nguồn gốc: người Thổ dòng dõi Mông Cổ.

- Chính sách:

+ Về kinh tế, thực hiện nhiều biện pháp tiến bộ

+ Thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc, không phân biệt người Ấn hay người Thổ, hòa đồng tôn giáo, trọng dụng người tài.

+ Kinh tế, văn hóa đều phát triển...là triều đại thịnh vượng nhất.

Ý kiến của bạn