Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

So sánh vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động

So sánh vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

So sánh vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn