Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số sinh viên bình quân mỗi năm của trường đại học A là

Số sinh viên bình quân mỗi năm của trường đại học A là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số sinh viên bình quân mỗi năm của trường đại học A là bao nhiêu?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính trung bình cộng của n số: (overline X  = frac{{{x_1}{n_1} + {x_2}{n_2} + ... + {x_n}{n_n}}}{n})

Giải chi tiết:

Số sinh viên bình quân mỗi năm của trường đại học A là:

(left( {8500 + 9100 + 9600 + 10400 + 10900} right):5 = 9700) (sinh viên)

Chọn D.

Ý kiến của bạn