Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số tất cả các giá trị của dấu hiệu là 25 30 20 22 Giải

Số tất cả các giá trị của dấu hiệu là 25 30 20 22 Giải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số tất cả các giá trị của dấu hiệu là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào số liệu đề bài.

Giải chi tiết:

Có tất cả (20) giá trị của dấu hiệu.

Chọn C.

Ý kiến của bạn