Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Số thí nghiệm sau phản ứng sinh ra 2  muối khác nhau: - Sục

Số thí nghiệm sau phản ứng sinh ra 2  muối khác nhau: - Sục

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số thí nghiệm sau phản ứng sinh ra 2  muối khác nhau:

- Sục khí F2 vào dung dịch NaOH lạnh.                           

- Đổ NaOH dư vào dung dịch Ba(HCO3)2.

- Đổ HCl đặc vào dung dịch KMnO4 đun nóng.              

- Nhiệt phân muối KNO3 với H<100%.

- Hòa tan PCl3 trong dung dịch KOH dư.                        

- Thêm 2a mol LiOH vào a mol H3PO4.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn