Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Số thí nghiệm sau phản ứng thu được 2 loại axit là: - Sục S

Số thí nghiệm sau phản ứng thu được 2 loại axit là: - Sục S

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số thí nghiệm sau phản ứng thu được 2 loại axit là:

- Sục SO2 thiếu vào nước Br2.                              

- Sục khí Cl2 vào nước lạnh.

- Sục F2 vào nước nóng.                                        

- Hòa tan P trong H2SO4 đặc dư.

- Điện phân dung dịch (Na2SO4 và KNO3).         

- Sục khí Cl2 vào nước Br2 dư.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn