Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

So với chiến lược kinh tế hướng nội, chiến lược kinh tế hướn

So với chiến lược kinh tế hướng nội, chiến lược kinh tế hướn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

So với chiến lược kinh tế hướng nội, chiến lược kinh tế hướng ngoại của các nước tham gia sáng lập ASEAN có gì khác?

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn