Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với khoảng cách

Sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với khoảng cách

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là (20cm.) Bước sóng (lambda ) bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Khoảng cách giữa 2 đỉnh sóng liên tiếp chính bằng bước sóng.

Giải chi tiết:

Ta có khoảng cách giữa 2 đỉnh sóng liên tiếp chính bằng bước sóng

( Rightarrow lambda  = 20cm)

Chọn C.

Ý kiến của bạn