Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sóng cơ truyền trong một môi

Sóng cơ truyền trong một môi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t – 4x) (cm), (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đồng nhất phương trình bài cho với phương trình sóng tổng quát ta có:

(left{ begin{gathered}
omega = 20,,rad/s hfill \
frac{{2pi x}}{lambda } = 4x Rightarrow lambda = frac{pi }{2}left( m right) hfill \
end{gathered} right.)

Vận tốc truyền sóng: 

(v = lambda f = lambda .frac{omega }{{2pi }} = frac{pi }{2}.frac{{20}}{{2pi }} = 5m/s)

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn