Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sóng điện từ là :

Sóng điện từ là :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sóng điện từ là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

vì  sóng điên từ là sóng có điện trường và từ trường dao động cùng pha cùng tần số nhưng có phương vuông góc với nhau 

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn