Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sóng dọc:

Sóng dọc:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sóng dọc:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Sóng dọc truyền được trong cả chất rắn, chất lỏng và chất khí.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn