Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sóng dừng trên sợi dây có đầu A cố định, đầu B được gắn vào

Sóng dừng trên sợi dây có đầu A cố định, đầu B được gắn vào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sóng dừng trên sợi dây có đầu A cố định, đầu B được

gắn vào nguồn dao động có phương trình u=5cos(8t)cm. Tốc độ

truyền sóng trên dây ℓà 240 cm/s. Kể từ A, hãy ℓiệt kê 4 điểm đầu tiên trên dây dao động với biên độ 5cm?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn