Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sóng được đài phát có công suất lớn có thể truyền đi mọi điể

Sóng được đài phát có công suất lớn có thể truyền đi mọi điể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sóng được đài phát có công suất lớn có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất là sóng:

    


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn