Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sóng ngang truyền được trong môi trường nào?

Sóng ngang truyền được trong môi trường nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sóng ngang truyền được trong môi trường nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Sóng ngang truyền được trong môi trường chất rắn và bề mặt chất lỏng

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn