Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sóng truyền trên bề mặt chất lỏng thành những đường tròn đồn

Sóng truyền trên bề mặt chất lỏng thành những đường tròn đồn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sóng truyền trên bề mặt chất lỏng thành những đường tròn đồng tâm ngày càng mở rộng với bước sóng λ. Hiệu bán kính hai gợn sóng tròn lồi liên tiếp bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn