Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng λ.

Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng λ.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng λ. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài l ngắn nhất của dây phải thoả mãn điều kiện nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn