Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

SO<sub>2</sub> có lẫn SO<sub>3</sub>. Để loại bỏ SO<sub>3</s

SO<sub>2</sub> có lẫn SO<sub>3</sub>. Để loại bỏ SO<sub>3</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

SO2 có lẫn SO3. Để loại bỏ SO3 người ta dùng dung dịch nào trong các dung dịch sau?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

H2SO4 + nSO3 -> H2SO4.nSO3 (Oleum)

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn