Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Statue of Liberty was a gift of friendship from       

Statue of Liberty was a gift of friendship from       

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

_______ Statue of Liberty was a gift of friendship from        France to                             United States.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mạo từ

Giải chi tiết:

Dùng “the” trước “Statue of Liberty” (sự vật duy nhất, đã xác định) và “United States” (tên nước có 2 từ trở lên).

Không dùng mạo từ trước tên quốc gia như “France” (tên nước chỉ có 1 từ).

Tạm dịch: Tượng nữ thần tự do là món quà thể hiện tình hữu nghị giữa Pháp và Mỹ.

Chọn A.

Ý kiến của bạn