Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Stephanie was the last person to hand in the essay on t

Stephanie was the last person to hand in the essay on t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Stephanie was the last person to hand in the essay on the advantages and disadvantages of social networks.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thì quá khứ hoàn thành

Giải chi tiết:

Thì quá khứ hoàn thành diễn tả sự việc xảy ra và hoàn tất trước 1 hành động khác trong quá khứ.

Cấu trúc: S + had + P2 + (before + S + V-quá khứ đơn)

- Rút gọn mệnh đề quan hệ:

Trong mệnh đề quan hệ có “the last, the first, the second, ...” ta rút gọn theo công thức:

S + be + the last/ first/ ... + N + to V_nguyên thể

Tạm dịch: Stephanie là người cuối cùng nộp bài luận về những mặt tích và tiêu cực của mạng xã hội.

A. Thứ cuối cùng Stephanie nộp là bài luận của cô ấy về những mặt tích và tiêu cực củ mạng xã hội. => sai nghĩa

B. Mọi người đã nộp bài luận về những mặt tích và tiêu cực của mạng xã hội trước Stephanie.

C. Trong những người cuối cùng nộp bài luận về những mặt tích và tiêu cực của mạng xã hội là Stephanie. => sai nghĩa

D. Mọi người đã nghe về bài luận về những mặt tích và tiêu cực của mạng xã hội trước Stephanie. => sai nghĩa

Chọn B.

Ý kiến của bạn